Praktisch

PRAKTISCH

U kunt ons op eigen initiatief of na doorverwijzing van uw school, CLB, huisarts, NKO-arts, kinderarts, neuroloog, tandarts, orthodontist … telefonisch contacteren.


Hierop volgt een eerste intakegesprek en een diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek kan één of meer sessies in beslag nemen. Daarna wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Elke behandeling wordt tussentijds minimum éénmaal geëvalueerd.


De behandelzittingen duren meestal een half uur of één uur, met een frequentie van één tot maximaal vijf keer per week. De frequentie en totale duur van behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. De behandelingen kunnen doorgaan op school, in de praktijk of bij uw thuis na onderling overleg.


Graag vragen wij u om bij de eerste afspraak de verslaggeving van eerdere onderzoeken (logopedisch, CLB, artsen…) mee te brengen, evenals vier kleefbriefjes van het ziekenfonds.