Logopedisten

LOGOPEDISTEN

Alice Cardinael

Afgestudeerd als logopediste aan de Katholieke Hogeschool Brugge.


Postuniversitaire opleiding stem- en slikstoornissen te Marseille.


Coördinerende functie en legt zich voornamelijk toe op stemstoornissen :


° Manuele facilitatie van de larynx (MFL) : hypertonie, overspanning bij stempatiënten op een directe, snelle en effectieve manier verminderen.


° ’Lax vox methode’ : relaxatie en herstel van de stem voor sprekers en zangers


° ’Universal Voice System’ (UVS) van Alberto ter Doest : stemtraining in elke muziekstroming voor sprekers en zangers.


° ’Voice feminization’ : stemtherapie voor de vervrouwelijking van de stem bij transgender vrouwen.


Esther Cloetens

Afgestudeerd als master in de logopedie en audiologie aan de Universiteit Gent.


Afgestudeerd als leraar aan de Universiteit Gent met officiële onderwijsbevoegdheid voor het secundair onderwijs, tweede en derde graad, en voor het Hoger Onderwijs.


Coördinerende functie en legt zich voornamelijk toe op het behandelen van taal- en leerstoornissen en neurogene stoornissen.

Nancy Verhaest

Afgestudeerd als logopediste en audiologe aan de Arteveldehogeschool Gent.


Afgestudeerd specifieke lerarenopleiding CVO KISP te Gent: Humane wetenschappen / Nederlands - Engels en zij behaalde haar C.L.I.L. attest, C1 Engelse taal.


Legt zich toe op het behandelen van neurogene stoornissen, spraak -en stemstoornissen en het onderrichten van Nederlands en Engels voor middelbare studenten en volwassenen.

Sofie Burggraeve

Afgestudeerd als master in de logopedie en audiologie aan de Universiteit Gent - afstudeerrichting logopedie.


Legt zich voornamelijk toe op het behandelen van kinderen met taal- en leerstoornissen.

Sophie Kerckhove

Afgestudeerd als master in de logopedie en audiologie aan de Universiteit Gent - afstudeerrichting logopedie.


Erkend Parkinsonzorgverlener volgens de opleiding parkinsonzorg bij de Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen. http://www.parkinsonzorgwijzervlaanderen.be


Legt zich voornamelijk toe op het behandelen van kinderen met taal- en leerstoornissen en neurogene stoornissen.