Aanbod

AANBOD

Wij behandelen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met:

Spraakstoornissen

                    - articulatiestoornissen

                    - uitspraakproblemen bij professionele stemgebruikers (studenten onderwijs, logopedie‚Ķ)

                    - afwijkend mondgedrag (duimzuigen, tongpersen en mondademen)

                    - motorische spraakstoornissen (dysartrie)

                    - verbale apraxie

                    - schisis

Taalstoornissen

                   - vertraagde spraak- en taalontwikkeling

                   - dysfasie

                   - afasie

Leerstoornissen

                   - leesstoornis (dyslexie)

                   - spellingstoornis (dysorthografie)

                   - rekenstoornis (dyscalculie)

                   - schrijfmotoriek en typ tien

Stemstoornissen

Degeneratieve neurologische aandoeningen (bv. Ziekte van Parkinson, ALS, MS, ...)

Slikstoornissen